(รหัสสินค้า : 085005) สายไฟ THW 1X1.5 YAZAKI

(รหัสสินค้า : 085005) สายไฟ THW 1X1.5 YAZAKI

518 บาท

(KSPN-085-21-101) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 1.5 สายเดี่ยว สีเขียวคาดเหลือง

Placeholder

518 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-085-21-101) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 1.5 สายเดี่ยว สีเขียวคาดเหลือง

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน