(รหัสสินค้า : 085015) สายไฟ THW 1X16 YAZAKI

(รหัสสินค้า : 085015) สายไฟ THW 1X16 YAZAKI

4,525 บาท

(KSPN-085-21-111) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 16 สายเดี่ยว สีดำ

Placeholder

4,525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-085-21-111) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 16 สายเดี่ยว สีดำ

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน