(รหัสสินค้า : 085008) สายไฟ THW 1X2.5 YAZAKI

(รหัสสินค้า : 085008) สายไฟ THW 1X2.5 YAZAKI

765 บาท

(KSPN-085-21-104) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 2.5 สายเดี่ยว สีเทา

Placeholder

765 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-085-21-104) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 2.5 สายเดี่ยว สีเทา

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน