(รหัสสินค้า : 085011) สายไฟ THW 1X4 YAZAKI

(รหัสสินค้า : 085011) สายไฟ THW 1X4 YAZAKI

1,180 บาท

(KSPN-085-21-107) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 4 สายเดี่ยว สีดำ

Placeholder

1,180 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-085-21-107) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 4 สายเดี่ยว สีดำ

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน