(รหัสสินค้า : 085014) สายไฟ THW 1X6 YAZAKI

(รหัสสินค้า : 085014) สายไฟ THW 1X6 YAZAKI

1,895 บาท

(KSPN-085-21-110) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 6 สายเดี่ยว สีน้ำตาล

Placeholder

1,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-085-21-110) (21-สายไฟ THW)
ขนาดยาว 100 M
สายเบอร์ 6 สายเดี่ยว สีน้ำตาล

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน