(รหัสสินค้า : 085002) สายไฟ VCT ขนาด 3 X 2.5 mm2 (เมตร)

(รหัสสินค้า : 085002) สายไฟ VCT ขนาด 3 X 2.5 mm2 (เมตร)

45 บาท

(KSPN-085-22-101) (22-สายไฟ VCT)
ขนาดยาว 1 เมตร

Placeholder

45 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-085-22-101) (22-สายไฟ VCT)
ขนาดยาว 1 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เมตร