(รหัสสินค้า : 085019) สายไฟ VCT YAZAKI

(รหัสสินค้า : 085019) สายไฟ VCT YAZAKI

2,045 บาท

(KSPN-085-22-113) (22-สายไฟ VCT)
ขนาด 3 X 1 mm2
(แบบ 3 แกน ขนาด 1 sqmm)
ยาว 100 เมตร

Placeholder

2,045 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-085-22-113) (22-สายไฟ VCT)
ขนาด 3 X 1 mm2
(แบบ 3 แกน ขนาด 1 sqmm)
ยาว 100 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน