(รหัสสินค้า : 085003) สายไฟ VCT YAZAKI

(รหัสสินค้า : 085003) สายไฟ VCT YAZAKI

4,810 บาท

(KSPN-085-22-111) (22-สายไฟ VCT)
ขนาด 3 X 2.5 mm2
(แบบ 3 แกน ขนาด 2.5 sqmm)
ยาว 100 เมตร

Placeholder

4,810 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-085-22-111) (22-สายไฟ VCT)
ขนาด 3 X 2.5 mm2
(แบบ 3 แกน ขนาด 2.5 sqmm)
ยาว 100 เมตร

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน