หน้าจอ (แผง Display) FUJIVA

หน้าจอ (แผง Display) FUJIVA

325 บาท

(KSPN-103-F4-007) (F4-FUJIVA)
รุ่น FV-12
(หน้าจอดิสเพลย์แสดงอุณหภูมิ)

325 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-F4-007) (F4-FUJIVA)
รุ่น FV-12
(หน้าจอดิสเพลย์แสดงอุณหภูมิ)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย