(รหัสสินค้า : 093005) หวีแต่งรังผึ้ง ฟินคอยล์ SUPCO รุ่น FC0810

(รหัสสินค้า : 093005) หวีแต่งรังผึ้ง ฟินคอยล์ SUPCO รุ่น FC0810

148 บาท

(KSPN-093-01-201) (01-แบบแยกขนาด)
สีส้ม (#8) (P-8) ขนาด 8,10 (4 ,5) ฟิน ต่อ นิ้ว
หวีแต่งรังผึ้งแฟนคอยล์ คอนเดนซิ่ง หวีฟินคอยล์

148 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-093-01-201) (01-แบบแยกขนาด)
สีส้ม (#8) (P-8) ขนาด 8,10 (4 ,5) ฟิน ต่อ นิ้ว
หวีแต่งรังผึ้งแฟนคอยล์ คอนเดนซิ่ง หวีฟินคอยล์

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน