(รหัสสินค้า : 093010) หวีแต่งรังผึ้ง ฟินคอยล์ SUPCO รุ่น FC1820

(รหัสสินค้า : 093010) หวีแต่งรังผึ้ง ฟินคอยล์ SUPCO รุ่น FC1820

148 บาท

(KSPN-093-01-206) (01-แบบแยกขนาด)
สีแดง (#18) (P-18) ขนาด 18,20 ฟิน ต่อ นิ้ว
หวีแต่งรังผึ้งแฟนคอยล์ คอนเดนซิ่ง หวีฟินคอยล์

148 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-093-01-206) (01-แบบแยกขนาด)
สีแดง (#18) (P-18) ขนาด 18,20 ฟิน ต่อ นิ้ว
หวีแต่งรังผึ้งแฟนคอยล์ คอนเดนซิ่ง หวีฟินคอยล์

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน