(รหัสสินค้า : 032035) หัวขับ วาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032035) หัวขับ วาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

2,385 บาท

(KSPN-032-09-101) (09-อุปกรณ์ 2-Way วาล์ว)
รุ่น VC 4013 ZZ00  แบบ Electric Return
(Valve Actuator)
(หัวขับ 2-Way วาล์ว หัวขับ 3-Way วาล์ว)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)

2,385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-09-101) (09-อุปกรณ์ 2-Way วาล์ว)
รุ่น VC 4013 ZZ00  แบบ Electric Return
(Valve Actuator)
(หัวขับ 2-Way วาล์ว หัวขับ 3-Way วาล์ว)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน