(รหัสสินค้า : 011091) หัวฉีดน้ำยาทองเหลือง ออริฟิค ขนาด 12000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 011091) หัวฉีดน้ำยาทองเหลือง ออริฟิค ขนาด 12000 บีทียู

245 บาท

(KSPN-011-11-101) (11-ออริฟิค)
เบอร์ 40  เกลียวแฟร์นัท ขนาด 3 หุน

245 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-011-11-101) (11-ออริฟิค)
เบอร์ 40  เกลียวแฟร์นัท ขนาด 3 หุน
KSPN

KSPN-011-11-101

P/N

Model

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด