(รหัสสินค้า : 001130) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX สีแดง

(รหัสสินค้า : 001130) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX สีแดง

210 บาท

(KSPN-001-03-307) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : CM-500 Hi-Pressure
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134A, R-404A
(เกลียว 1 หุน)

210 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-307) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : CM-500 Hi-Pressure
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134A, R-404A
(เกลียว 1 หุน)

KSPN

KSPN-001-03-307

Model

CM-500

P/N

ยี่ห้อ

COOLMAX

รุ่น

หน่วย

อัน