(รหัสสินค้า : 001125) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

(รหัสสินค้า : 001125) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

498 บาท

(KSPN-001-03-303) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)
Model : CM-800-FRG-O-R410
Hi-Pressure ท่อเกจด้านหลัง แบบมีปีก
สำหรับน้ำยา R-404A,R-407A, R-410A (R-32)

498 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-303) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)
Model : CM-800-FRG-O-R410
Hi-Pressure ท่อเกจด้านหลัง แบบมีปีก
สำหรับน้ำยา R-404A,R-407A, R-410A (R-32)

KSPN

KSPN-001-03-303

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน