(รหัสสินค้า : 001126) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

(รหัสสินค้า : 001126) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

498 บาท

(KSPN-001-03-304) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)
Model : CM-500-FRG-O-R410
Low-Pressure ท่อเกจด้านหลัง แบบมีปีก
สำหรับน้ำยา R-404A,R-407A, R-410A (R-32)

498 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-304) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)
Model : CM-500-FRG-O-R410
Low-Pressure ท่อเกจด้านหลัง แบบมีปีก
สำหรับน้ำยา R-404A,R-407A, R-410A (R-32)