(รหัสสินค้า : 001128) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

(รหัสสินค้า : 001128) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

498 บาท

(KSPN-001-03-306) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)
Model : CM-500-FRG-O-R410
Low-Pressure ท่อเกจด้านล่าง แบบไม่มีปีก
สำหรับน้ำยา R-32, R-410

498 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-306) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)
Model : CM-500-FRG-O-R410
Low-Pressure ท่อเกจด้านล่าง แบบไม่มีปีก
สำหรับน้ำยา R-32, R-410

KSPN

KSPN-001-03-306

Model

CM-500-FRG-O-R410

P/N

ยี่ห้อ

COOLMAX

รุ่น

หน่วย

อัน