(รหัสสินค้า : 001087) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

(รหัสสินค้า : 001087) หัวเกจชาร์จนํ้ายา COOLMAX แบบบรรจุน้ำมัน

445 บาท

(KSPN-001-03-302) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : CM-350-FRG-O
Low-Pressure ท่อเกจด้านหลัง แบบมีปีก
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134a
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)

445 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-302) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : CM-350-FRG-O
Low-Pressure ท่อเกจด้านหลัง แบบมีปีก
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134a
เกลียว 2 หุน (แฟร์นัท)

KSPN

KSPN-001-03-302

Model

CM-350-FRG-O

P/N

ยี่ห้อ

COOLMAX

รุ่น

หน่วย

อัน