(รหัสสินค้า : 001145) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IM-TECH สีน้ำเงิน

(รหัสสินค้า : 001145) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IM-TECH สีน้ำเงิน

175 บาท

(KSPN-001-03-504) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
(IM-TECH) เกจหน้าปัดเดี่ยว
สำหรับน้ำยา R-410
(เกลียว 1 หุน) Low-Pressure

Placeholder

175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-504) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
(IM-TECH) เกจหน้าปัดเดี่ยว
สำหรับน้ำยา R-410
(เกลียว 1 หุน) Low-Pressure

KSPN

KSPN-001-03-504

Model

P/N

ยี่ห้อ

IM-TECH

รุ่น

หน่วย

อัน