หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 423-CKP สีแดง

หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 423-CKP สีแดง

565 บาท

(KSPN-001-03-111) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22,R-12,R-502

565 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-111) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22,R-12,R-502