หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 423-CR สีแดง

หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 423-CR สีแดง

520 บาท

(KSPN-001-03-101) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (0 – 500 PSI) (เกลียว 1 หุน)
สำหรับ R-12, R-22, R-502

520 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-101) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (0 – 500 PSI) (เกลียว 1 หุน)
สำหรับ R-12, R-22, R-502