หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 425-CB สีน้ำเงิน

หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 425-CB สีน้ำเงิน

สินค้าแนะนำ

560 บาท

(KSPN-001-03-102) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Low-Pressure (-30 – 350 PSI) (เกลียว 1 หุน)
สำหรับ R-12, R-22, R-502

560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-102) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Low-Pressure (-30 – 350 PSI) (เกลียว 1 หุน)
สำหรับ R-12, R-22, R-502