หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 429-CKP สีแดง

หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 429-CKP สีแดง

650 บาท

(KSPN-001-03-105) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22, R-410, R-407C

650 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-105) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22, R-410, R-407C