(รหัสสินค้า : 001080) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 429-CKP สีแดง

(รหัสสินค้า : 001080) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 429-CKP สีแดง

650 บาท

(KSPN-001-03-105) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22, R-410, R-407C

650 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-105) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22, R-410, R-407C

KSPN

KSPN-001-04-208

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย