(รหัสสินค้า : 001011) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 432-CM สีน้ำเงิน

(รหัสสินค้า : 001011) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 432-CM สีน้ำเงิน

658 บาท

(KSPN-001-03-112) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Low-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22,R-12,R-502

658 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-112) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Low-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-22,R-12,R-502

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย