(รหัสสินค้า : 001066) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 434-BKP สีน้ำเงิน

(รหัสสินค้า : 001066) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 434-BKP สีน้ำเงิน

580 บาท

(KSPN-001-03-108) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Low-Pressure  (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-134A

580 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-108) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Low-Pressure  (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-134A
KSPN

KSPN-001-03-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน