หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 434-RKP สีแดง

หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 434-RKP สีแดง

645 บาท

(KSPN-001-03-107) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-134A, R-404

645 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-107) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-134A, R-404