(รหัสสินค้า : 001098) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 452-CB สีน้ำเงิน

(รหัสสินค้า : 001098) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 452-CB สีน้ำเงิน

595 บาท

(KSPN-001-03-110) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Low-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-410

Placeholder

595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-110) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Low-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-410

KSPN

KSPN-001-03-110

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน