(รหัสสินค้า : 001097) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 452-CR สีแดง

(รหัสสินค้า : 001097) หัวเกจชาร์จนํ้ายา IMPERIAL 452-CR สีแดง

595 บาท

(KSPN-001-03-109) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-410

Placeholder

595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-109) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)
สำหรับน้ำยา R-410

KSPN

KSPN-001-03-109

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน