(รหัสสินค้า : 001024) หัวเกจชาร์จนํ้ายา SP สีนํ้าเงิน

(รหัสสินค้า : 001024) หัวเกจชาร์จนํ้ายา SP สีนํ้าเงิน

195 บาท

(KSPN-001-03-402) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : SP-350
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134A, R-404A
Low-Pressure (เกลียว 1 หุน)

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-402) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : SP-350
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134A, R-404A
Low-Pressure (เกลียว 1 หุน)

KSPN

KSPN-001-03-402

Model

SP-350

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

อัน