(รหัสสินค้า : 001119) หัวเกจชาร์จนํ้ายา SP สีแดง

(รหัสสินค้า : 001119) หัวเกจชาร์จนํ้ายา SP สีแดง

195 บาท

(KSPN-001-03-403) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : RG-800-R410,R32-SP
สำหรับน้ำยา R-22, R-134A, R-410, R-32
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)

Placeholder

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-403) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : RG-800-R410,R32-SP
สำหรับน้ำยา R-22, R-134A, R-410, R-32
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)

KSPN

KSPN-001-03-403

Model

RG-800-R410,R32-SP

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

อัน