(รหัสสินค้า : 001059) หัวเกจชาร์จนํ้ายา SP สีแดง

(รหัสสินค้า : 001059) หัวเกจชาร์จนํ้ายา SP สีแดง

195 บาท

(KSPN-001-03-401) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : SP-500
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134A, R-404A
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-401) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : SP-500
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134A, R-404A
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)

KSPN

KSPN-001-03-401

Model

SP-500

P/N

ยี่ห้อ

SP

รุ่น

หน่วย

อัน