หัวเกจชาร์จนํ้ายา SP สีแดง

หัวเกจชาร์จนํ้ายา SP สีแดง

195 บาท

(KSPN-001-03-401) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : SP-500
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134A, R-404A
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-001-03-401) (03-หัวเกจชาร์จนํ้ายา)
Model : SP-500
สำหรับน้ำยา R-12, R-22, R-134A, R-404A
Hi-Pressure (เกลียว 1 หุน)