(รหัสสินค้า : 005106) หัวเกจ อ๊อกซิเจน (O2) NUOVA FIMA

(รหัสสินค้า : 005106) หัวเกจ อ๊อกซิเจน (O2) NUOVA FIMA

525 บาท

(KSPN-005-03-103) (03-หัวเกจ แก๊ส)
แบบบรรจุน้ำมัน
ขนาด 16 Bar

Placeholder

525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-03-103) (03-หัวเกจ แก๊ส)
แบบบรรจุน้ำมัน
ขนาด 16 Bar

KSPN

KSPN-005-03-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน