(รหัสสินค้า : 099200) หัวเอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 099200) หัวเอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS

6,695 บาท

(KSPN-099-44-102) (44-หัว เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 067B3211
รุ่น TEX 12

6,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-099-44-102) (44-หัว เอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว DANFOSS)
Code : 067B3211
รุ่น TEX 12

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน