(รหัสสินค้า : 095005) ออยล์ เซปพาเรเตอร์ EMERSON 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

(รหัสสินค้า : 095005) ออยล์ เซปพาเรเตอร์ EMERSON 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

3,890 บาท

(KSPN-095-01-204) (01-ออยล์เซปพาเรเตอร์ EMERSON)
รุ่น A-WZ 55889 (A-W 55889)
แบบถอดไส้ไม่ได้ (A-W)
(Oil Separator)
(A-WZ, A-W แบบถอดไส้ไม่ได้)
(A-F แบบถอดไส้ไม่ได้)

3,890 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-095-01-204) (01-ออยล์เซปพาเรเตอร์ EMERSON)
รุ่น A-WZ 55889 (A-W 55889)
แบบถอดไส้ไม่ได้ (A-W)
(Oil Separator)
(A-WZ, A-W แบบถอดไส้ไม่ได้)
(A-F แบบถอดไส้ไม่ได้)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว