(รหัสสินค้า : 095024) ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล DANFOSS

(รหัสสินค้า : 095024) ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล DANFOSS

4,420 บาท

(KSPN-095-11-102) (11-ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล DANFOSS)
Code : 060B0167
รุ่น MP54 Time Delay 60 Sec
(Oil Pressure Control)

4,420 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-095-11-102) (11-ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล DANFOSS)
Code : 060B0167
รุ่น MP54 Time Delay 60 Sec
(Oil Pressure Control)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน