(รหัสสินค้า : 095030) ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล DANFOSS

(รหัสสินค้า : 095030) ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล DANFOSS

4,620 บาท

(KSPN-095-11-108) (11-ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล DANFOSS)
Code : 060B0173
รุ่น MP55 Time Delay 120 Sec
(Oil Pressure Control)

4,620 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-095-11-108) (11-ออยล์ เพรสเชอร์ คอนโทรล DANFOSS)
Code : 060B0173
รุ่น MP55 Time Delay 120 Sec
(Oil Pressure Control)

KSPN

หน่วย

อัน