(รหัสสินค้า : 005020) อ๊อกซิเจน (O2) พร้อมถัง (ใหม่) ขนาด 1.5 คิว

(รหัสสินค้า : 005020) อ๊อกซิเจน (O2) พร้อมถัง (ใหม่) ขนาด 1.5 คิว

2,195 บาท

(KSPN-005-04-102) (04-แก๊สพร้อมถัง)
ท่อลม 1.5Q (Oxygen Cylinder)

Placeholder

2,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-04-102) (04-แก๊สพร้อมถัง)
ท่อลม 1.5Q (Oxygen Cylinder)

KSPN

KSPN-005-04-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ท่อ