ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

135 บาท

(KSPN-100-01-102) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 11.4 นิ้ว
220V/130W (ARUKI)

Placeholder

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-100-01-102) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 11.4 นิ้ว
220V/130W (ARUKI)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน