(รหัสสินค้า : 100002) ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

(รหัสสินค้า : 100002) ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

126 บาท

(KSPN-100-01-103) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 12 นิ้ว
220V/130W (134567) ARUKI

126 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-100-01-103) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 12 นิ้ว
220V/130W (134567) ARUKI

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน