ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

155 บาท

(KSPN-100-01-106) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 14 นิ้ว
220V/145W (439976) ARIKI

Placeholder

155 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-100-01-106) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 14 นิ้ว
220V/145W (439976) ARIKI

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน