(รหัสสินค้า : 100007) ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

(รหัสสินค้า : 100007) ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

119 บาท

(KSPN-100-01-101) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 10 นิ้ว
220V/115W (1146330)
ARUKI (120W)

119 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-100-01-101) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 10 นิ้ว
220V/115W (1146330)
ARUKI (120W)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน