ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

ฮีทเตอร์ตู้เย็น หลอดแก้ว MITSUBISHI (เทียบเท่า)

168 บาท

(KSPN-100-01-107) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 15 นิ้ว
220V/170W (845968)
ARUKI (145W)

Placeholder

168 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-100-01-107) (01-ฮีทเตอร์แบบหลอดแก้ว)
ขนาด 15 นิ้ว
220V/170W (845968)
ARUKI (145W)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน