(รหัสสินค้า : 005048) เข็มขัดรัดสายชุดเชื่อม

(รหัสสินค้า : 005048) เข็มขัดรัดสายชุดเชื่อม

19 บาท

(KSPN-005-08-501) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
ขนาด 13-16 mm
(แค้มรัดสายชุดเชื่อม สายลม-แก๊ส)

Placeholder

19 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-005-08-501) (08-สายแก๊ส สายชุดเชื่อม)
ขนาด 13-16 mm
(แค้มรัดสายชุดเชื่อม สายลม-แก๊ส)

KSPN

KSPN-005-08-501

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน