(รหัสสินค้า : 014014) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด SP

(รหัสสินค้า : 014014) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด SP

695 บาท

(KSPN-014-01-102)(01-เครื่องวัด)
รุ่น IT-320

Placeholder

695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-01-102)(01-เครื่องวัด)
รุ่น IT-320

KSPN

KSPN-014-01-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด