(รหัสสินค้า : 014002) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด VALUE

(รหัสสินค้า : 014002) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด VALUE

1,255 บาท

(KSPN-014-01-104)(01-เครื่องวัด)
รุ่น VIT-300

1,255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-01-104)(01-เครื่องวัด)
รุ่น VIT-300

KSPN

KSPN-014-01-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน