(รหัสสินค้า : 008006) เครื่องแวคคั่ม IM-TECH รุ่น IM115D

(รหัสสินค้า : 008006) เครื่องแวคคั่ม IM-TECH รุ่น IM115D

2,365 บาท

(KSPN-008-01-102) (01-IM-TECH)
72 ลิตร/นาที ขนาด 2.3 CFM
(Single Stage) Motor 1/6 HP
(IM-TECH / IMPERIAL)

Placeholder

2,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-008-01-102) (01-IM-TECH)
72 ลิตร/นาที ขนาด 2.3 CFM
(Single Stage) Motor 1/6 HP
(IM-TECH / IMPERIAL)

KSPN

KSPN-008-01-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เครื่อง