(รหัสสินค้า : 008037) เครื่องแวคคั่ม TASCO BLACK

(รหัสสินค้า : 008037) เครื่องแวคคั่ม TASCO BLACK

3,465 บาท

(KSPN-008-07-101) (07-TASCO BLACK)
รุ่น TB430SF
84 ลิตร/นาที ขนาด 15 ไมครอน
(Single stage) (3.0 CFM)

3,465 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-008-07-101) (07-TASCO BLACK)
รุ่น TB430SF
84 ลิตร/นาที ขนาด 15 ไมครอน
(Single stage) (3.0 CFM)

KSPN

KSPN-008-07-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

TASCO BLACK

รุ่น

TB430SF

หน่วย

เครื่อง