(รหัสสินค้า : 008033) เครื่องแวคคั่ม TASCO BLACK

(รหัสสินค้า : 008033) เครื่องแวคคั่ม TASCO BLACK

17,120 บาท

(KSPN-008-07-103) (07-TASCO BLACK)
รุ่น TA150XX-220
225 ลิตร/นาที

17,120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-008-07-103) (07-TASCO BLACK)
รุ่น TA150XX-220
225 ลิตร/นาที

KSPN

KSPN-008-07-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

TASCO BLACK

รุ่น

TA150XX-220

หน่วย

เครื่อง