(รหัสสินค้า : 008036) เครื่องแวคคั่ม VALUE รุ่น V-i240SV

(รหัสสินค้า : 008036) เครื่องแวคคั่ม VALUE รุ่น V-i240SV

9,980 บาท

(KSPN-008-03-202) (03-VALUE)
(03-VALUE)
100 ลิตร/นาที (4.0 CFM)
(Dual Stage)(เครื่องแวคคั่ม Mizu)

9,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-008-03-202) (03-VALUE)
(03-VALUE)
100 ลิตร/นาที (4.0 CFM)
(Dual Stage)(เครื่องแวคคั่ม Mizu)

KSPN

KSPN-008-03-202

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

V-i240SV

หน่วย

เครื่อง