(รหัสสินค้า : 008016) เครื่องแวคคั่ม VALUE รุ่น VE125N (FY-1.5C)

(รหัสสินค้า : 008016) เครื่องแวคคั่ม VALUE รุ่น VE125N (FY-1.5C)

2,995 บาท

(KSPN-008-03-102) (03-VALUE)
70 ลิตร/นาที (2.5 CFM)
(Single Stage) Motor 1/4 HP (เครื่องแวคคั่ม Mizu)

2,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-008-03-102) (03-VALUE)
70 ลิตร/นาที (2.5 CFM)
(Single Stage) Motor 1/4 HP (เครื่องแวคคั่ม Mizu)

KSPN

KSPN-008-03-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

VALUE

รุ่น

VE125N

หน่วย

เครื่อง